Öka din lön

Vill du höja din lön? Börja då prata om den, vänta inte till nästa lönerevision. Ta alltid upp lönen i samband med en befordran - innan du tackat ja. Det är svårt att komma med ett lönekrav i efterhand. Förhandla både när du flyttar dig uppåt i en karriärväg och när du rör dig sidledes. Ökat ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter inom en befattning ska också ge påslag.

Lönerevisionsperioden är mellan 1 november och 1 juli, övrig löneökning är mellan 1 juli och 1 november.

Det rekommenderas alltid att lyfta frågan kring lön och löneökning med din chef. Men ha i åtanke att utfallet av överenskommelsen ska falla ut i perioden 1 juli till 1 november för att inte påverka revisionsutfallet. Då en löneändring sker beroende på breddning/karriärsteg/övertidsavlösen har företaget ensidigt beslutat att inom perioden 1 november till 1 juli inkludera revisionspåslaget i löneökningen.

Årlig återkommande lönerevision

Karriärsteg

Breddning

Marknadslönesatsning