Öka din lön

Vill du höja din lön? Börja då prata om den, vänta inte till nästa lönerevision. Ta alltid upp lönen i samband med en befordran - innan du tackat ja. Det är svårt att komma med ett lönekrav i efterhand. Förhandla både när du flyttar dig uppåt i en karriärväg och när du rör dig sidledes. Ökat ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter inom en befattning ska också ge påslag.

Årlig återkommande lönerevision

Karriärsteg

Breddning

Marknadslönesatsning