Breddning

För att uppmuntra till tvärfunktionella erfarenheter ska breddningstillägg ges till medarbetare som byter till ett annat område på samma komplexitetsnivå. Breddningstillägget gäller för medarbetare som haft tidigare roll 2 år eller mer. Löneökningen rekommenderas att vara runt 1–5%.

Vid byte av tjänst ska du naturligtvis ta med dig din karriär/JA nivå (t.ex. Professional 2) och inte acceptera att gå ner i karriärsteg.