Rapporter och handböcker

I vårt påverkansarbete använder vi oss ofta av enkäter för att fullt ut kunna representera våra medlemmars åsikter. Några av rapporterna hittar du här. Vi har också tagit fram handböcker i samarbete med Scania inom vissa områden.