AF:s enkät om hemarbete 2020

AF skickade innan semestern ut en enkät för att undersöka hur hemarbetet påverkar medlemmars arbetsmiljö, arbetsresultat, psykiska och fysiska hälsa samt återhämtning. 1143 svarade, varav 177 chefer. Resultatet har nu sammanställts i en rapport och visar på både möjligheter och utmaningar. AF anser att Scania bör dra nytta av de positiva effekterna med hemarbete.

En kort sammanfattning följer nedan. Vil du veta mer? Läs hela rapporten för att få reda på hur hemarbete påverkar; kvinnor och män, äldre och yngre, chefer, de olika enheterna på Scania, arbetslust och motivation,fokus och effektivitet, stress, arbetsmiljö och hälsa, ensamhet och delaktighet, rörelse och återhämtning, balans mellan arbete och fritid.