AF:s enkät om hemarbete 2021

1271 medlemmar, varav 178 chefer, svarade på AF:s enkät om hemarbete i juni. Ett bra underlag för faktabaserade beslut i det nya hybridkontoret. Vilka arbetsuppgifter görs bäst hemma och på kontoret? Hur påverkar hemarbete arbetsmiljö, arbetsresultat och hälsa? Framöver blir hybridkontoret en utmaning att lösa för att på bästa sätt kombinera fördelarna med hemarbete med arbete på kontoret.

En kort sammanfattning av rapporten följer nedan. Vill du veta mer? Läs hela rapporten för att få reda på hur hemarbete fungerar för AF:s medlemmar. Hur det påverkat deras arbetsmiljö, arbetsresultat, psykiska och fysiska hälsa och återhämtning. Vilken typ av arbete de vill utföra hemifrån i framtiden och vad de behöver för att kunna göra det på ett bra sätt.