Starkare tillsammans

Våra enkätundersökningar bland medlemmar har de senaste åren visat på ett ökat intresse kring frågor gällande psykisk hälsa. När förslaget om att skapa en handbok om ämnet kom upp inom arbetsmiljögruppen under våren 2021, så blev gensvaret stort.

Vår ambition har varit att skapa en handbok som känns informativ och stöttande, men samtidigt genuin och lätt att ta till sig. Det är utifrån detta som innehåll, layout och illustrationer arbetats fram. Hoppas att du kommer tycka om den!

Handboken finns tillgänglig i både svensk och engelsk version.