Frågor för gruppdiskussion

Genom att prata om vad som skapar stress på jobbet och hur vi kan hantera den. Att ha en dialog om hur vi kan få till återhämtning. Och börja prata mer öppet om psykisk hälsa och ohälsa, bidrar vi till att skapa ett mer tillåtande klimat och en arbetsplats där alla kan må bra.

Använd frågorna tillsammans med handboken Starkare Tillsammans för att prata i din arbetsgrupp.

Förslag på upplägg: 

  • Välj det område ni vill prata om. 
  • Börja med en introduktion där ni svarar och reflekterar över ett antal påståenden. 
  • Välj därefter ut de frågor ni vill ha en dialog om. 
  • Låt någon läsa upp en fråga högt för hela gruppen. 
  • Låt var och en svara.  
  • Prata gemensamt och reflektera innan ni går vidare till nästa fråga. 

Stress

Återhämtning & Energi

Psykisk ohälsa