Psykisk ohälsa

Det finns många myter om utmattningssyndrom. Stämmer påstående nedan, Ja, Nej eller Nja 

Börja här: 
1. Låt någon läsa upp det första påståendet högt för hela gruppen. 
2. Visa tumme upp för att svara Ja. Visa tumme ner för att svara Nej. Peka med tummen åt sidan för att svara Nja.
3. Prata gemensamt en kort stund om det rätta svaret innan ni går vidare till nästa påstående. 

 • Det drabbar bara känsliga personer.
 • Hjärnförändringar är bestående.
 • Den som en gång drabbats blir aldrig helt frisk igen.
 • Depression är samma sak som utmattningssyndrom.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är bästa behandlingen. 
 • Antidepressiva läkemedel fungerar som behandling.
 • Avspänning fungerar som behandling.
 • Stress är farligt och leder till utmattning. 
 • Vid total vila går det snabbt att återgå till arbete. 

Svar finns i handboken Starkare tillsammans

Diskussionsfrågor

 • Har vi ett klimat där det är okej att prata om psykisk hälsa och ohälsa på jobbet? 
 • Hur kan vi skapa ett tillåtande klimat i arbetsgruppen där alla vågar berätta om de har det tufft eller mår dåligt? 
 • Hur får vi till ett klimat där vi pratar med varandra, inte om varandra? 
 • Känner du igen tecken på depression? Vilka kan de vara? 
 • Hur ger du stöd om du ser tecken på att en kollega inte mår bra? 
 • Hur kan vi stötta arbetsgruppen om en kollega drabbats av psykisk ohälsa? 
 • Vad kan du göra om du mår dåligt eller har självmordstankar? 
 • Vad kan du göra om du misstänker att en kollega eller någon i din närhet mår dåligt?