Stress

Börja här:
1. Låt någon läsa upp det första påståendet högt för hela gruppen. 
2. Svara enklast sant eller falskt genom handuppräckning. 
3. Prata gemensamt en kort stund om det rätta svaret innan ni går vidare till nästa påstående. 

Påståenden:

 • Vi blir inte stressade av roliga saker! 
 • Stress är farligt! 
 • Stress drabbar bara känsliga personer! 
 • Att röra på sig är återhämtande!   

Svar finns här: https://stressdialogen.suntarbetsliv.se/aktivitet/sa-fungerar-stress/ 

Diskussionsfrågor 

 • Vad är positiv stress för dig? 
 • Vad är negativ stress för dig? 
 • Vilka situationer och vad stressar dig? 
 • Hur reagerar du på akut stress? 
 • Vilka är dina tidiga signaler på stress (kroppsliga, känslomässiga, beteendemässiga eller kognitiva)? 
 • Vilka tidiga signaler på stress har du upplevt hos andra? (kroppsliga, känslomässiga, beteendemässiga eller kognitiva)? 
 • Hur vill du att ni agerar om någon i arbetsgruppen visar signaler på osund stress. 
 • Vad kan du och dina kollegor göra för att minska risken för att någon går obemärkt och mår dåligt? 
 • Har du erfarenhet av att vara i en minoritetsgrupp? Har det påverkat din stressnivå? 
 • Vad är dina bästa tips för att vara en bra kollega och bidra till ett bra arbetsklimat?  
 • Tycker du att det är okej att säga ”nej” på jobbet? 
 • På vilket sätt ser vi till att tidigt åtgärda om osund stress uppstår på jobbet? 
 • Vem kan du kontakta om du känner oro över att du själv eller en kollega visar signaler på osund stress? 
 • Vad mildrar stressen på jobbet för dig och för er i arbetsgruppen? 
 • Förutom återhämtning är meningsfullt arbete, socialt stöd och tydligt ansvar exempel på faktorer som skyddar mot osund stress. Vilka skyddsfaktorer mot osund stress funkar bäst för er grupp?