Skyddsombud

Av AF, utsedda skyddsombud.

Christina Widén
Skyddsombud TRATON och vice ordförande christina.widen@scania.com +46707209210
L-O Westerberg
Skyddsombud R&D och kontaktperson lars-olov.westerberg@scania.com +46700898763
Jonas Amren
Skyddsombud R&D och kontaktperson jonas.amren@scania.com +46855385356
Richard Andersson
Skyddsombud P&L och kontaktperson richard.andersson@scania.com +46700813602
Stina Winegarner
Skyddsombud S&H och kontaktperson stina.winegarner@scania.com +46855350445
Frank Schlüter
Skyddsombud R&D och kontaktperson frank.schlueter@scania.com +46707886135