Skyddsombud

Av AF, utsedda skyddsombud.

Christina Widén
Skyddsombud Traton och vice ordförande christina.widen@scania.com +46707209210
L-O Westerberg
Skyddsombud R&D och kontaktperson lars-olov.westerberg@scania.com +46700898763
Frank Schlüter
Skyddsombud R&D och kontaktperson frank.schlueter@scania.com +46707886135
Richard Andersson
Skyddsombud P&L och kontaktperson richard.andersson@scania.com +46700813602
Carin Magnusson
Skyddsombud HR och kontaktperson carin.magnusson@scania.com +46700811267