Valberedningen

Valberedningen för AF. Nominerar kandidater till styrelseposter. Väljs årligen av AF:s medlemmar.

 

Petra Areskoug

Tel: +46 8 553 899 61

Email petra.areskoug@scania.com

 

Elisabeth Hörnfeldt

Tel: +46 8 553 828 31
Mobil: +46 70 768 28 31

Email elisabeth.hornfeldt@scania.com

 

Daniel Marouf

Tel: +46 8 553 70 031
Mobil: +46 70 085 61 00

Email daniel.marouf@scania.com

 Valberedning

Hans Östman

Tel: +46 8 553 835 28
Mobil: +46 70 414 35 28

Email hans.ostman@scania.com