Valberedningen

Valberedningen för AF. Nominerar kandidater till styrelseposter. Väljs årligen av AF:s medlemmar.


Petra Areskoug               Sales and Marketing

petra.areskoug@outlook.com  +46700827765

Daniel Marouf  IT

daniel.marouf@scania.com   +46700856100

Elisabeth Hörnfeldt R&D

elisabeth.hornfeldt@scania.com  +46707682831

Hans Östman R&D

hans.ostman@scania.com  +46704143528