Valberedningen

Valberedningen för AF väljs årligen av AF:s medlemmar. De nominerar kandidater till styrelseposter.

Petra Areskoug
Valberedning och kontaktperson petra.areskoug@outlook.com +46700827765
Daniel Marouf
Valberedning och kontaktperson daniel.marouf@scania.com +46700856100
hans Östman
Valberedning och kontaktperson hans.ostman@scania.com +46704143528