Valberedningen

Valberedningen för AF väljs årligen av AF:s medlemmar. De nominerar kandidater till styrelseposter.

hans Östman
Valberedning och kontaktperson hans.ostman@scania.com +46704143528
Maria Leufven
Kontaktperson Maria.Leufven@scania.com +46700856262
Emma Leeb-Lundberg
Valberedning emma.leeb.lundberg@scania.com +46855371403