Valberedningen

Valberedningen för AF väljs årligen av AF:s medlemmar. De nominerar kandidater till styrelseposter.

Maria Leufven
Kontaktperson och valberedning Maria.Leufven@scania.com +46700856262
Emma Leeb-Lundberg
Valberedning emma.leeb.lundberg@scania.com +46855371403