Inflytande

Genom ditt medlemskap är du bara en person bort från den högsta ledningen. Visst kan man försöka påverka i sin egen organisation genom att prata med sina närmaste chefer, men det är svårt att slå kraften som finns i den fackliga organisationen. Vi är arbetstagarrepresentanterna som företaget talar och förhandlar med. Vårt inflytande jämförs ibland med att ta hissen upp i organisationen. Läs mer om fackligt arbete på Scania.

Vi driver de frågor som är viktiga för dig som medlem så vi vill veta vad du tycker. Ta tag i din närmaste kontaktperson eller ring eller maila oss.