Inkomstförsäkring - om du är med i A-kassan

Inkomstförsäkring

Eftersom att ersättningen från A-kassan är begränsad är det bra att ha en inkomstförsäkring. Det får du som är med i både A-kassan och ett Saco-förbund förutsatt att: 

  • du varit med i a-kassan under 12 månader.
  • du varit medlem i ditt förbund under 12 – 18 månader*.

Ersättningen varierar beroende på vilket förbund du tillhör, villkoren hittar du här. Generellt gäller detta (2020):

  • Upp till 80 procent av en lön mellan 50 000 och 100 000 kr**.
  • Utbetalning under sex månader. Med tilläggsförsäkring kan perioden förlängas.

A-kassan

Om du bara är med i a-kassan kan du få upp till 910 kr/dag när du varit medlem i minst 12 månader. Har du varit medlem kortare kan du få max 365 kr/dag. Akademikernas a-kassa är a-kassan för oss med högskoleutbildning. Läs mer om deras villkor www.aea.se

* 12 månader: Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Naturvetarna, Fysioterapeuterna.
18 månader: SSR.

** 100 000 kr: Sveriges Ingenjörer, SSR, Naturvetarna
80 000 kr: Jusek, Civilekonomerna
50 000 kr: Fysioterapeuterna