Medlemsmöten

Vi har regelbundet medlemsmöten med inbjudna talare, både externa och interna. Stående inslag är pensions- och löneföreläsningar som återkommer varje år.

Ofta har vi också någon lite större aktivitet. Under våren 2019 bjöd vi in till Inspirationsveckan - för din karriär, med 10 inspirerande talare och CV-fotografering.