Saco-förbund

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Hitta mer info om förbunden på www.saco.se eller hos respektive förbund.

 Akademikerförbundet SSR  Civilekonomerna  DIK  Fysioterapeuterna
 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)  Jusek  Kyrkans Akademikerförbund  Lärarnas Riksförbund
 Naturvetarna  Officersförbundet  Reservofficerarna  
 SRAT  Sveriges Arkitekter  Sveriges Farmaceuter  Sveriges Ingenjörer
 Sveriges läkarförbund  Sveriges Psykologförbund  Sveriges Skolledarförbund  Sveriges Tandläkarförbund
 Sveriges universitetslärarförbund, SULF  Sveriges Veterinärförbund