Bättre förmåner efter lyckade förhandlingar

Personalstöd och möjlighet att spara fler semesterdagar vid föräldraledighet är resultat av de förhandlingar AF drivit senaste tiden.