Jämställdhet och ledarskap

Medlemsblad #3 om häftet ”Jämställdhet och ledarskap”, för att öka medvetenheten och engagemanget för jämställdhet på Scania. Member newsletter about the booklet “Gender Equality and Management”, to raise awareness and commitment to gender equality in Scania.

Publicerad: Onsdag 14 feb 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 14 feb 2018