Andelen konsulter ska minska till förmån för anställda

Member newsletter #11 Share of Consultants to decrease in favour of employees. Common goal by AF and Scania: Decrease dependecy of Consultants.

Publicerad: Fredag 8 jun 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jan 2019