Coachande ledarskap

Läs medlemsblad 30 om resultatet från enkäten om coachande ledarskap. Read member newsletter 30 about the result from the survey about coaching leadership.

Senast uppdaterad: Torsdag 11 jan 2018