Verksamhetsberättelse

I AF's verksamhetsberättelse kan du läsa om vad vi gjort under året.

I verksamhetsbeättelsen hittar du info om styrelseledamöter, revisorer och skyddombud. Där beskriver vi också vad vi gjort inom våra olika fokusområden utifrån vår Färdriktning. Vi redovisar också medlemsblad, medlemsmöten och övriga större aktiviter. Inom vilka forum vi har representerat AF och en ekonomisk berättelse.

 Här hittar du de senaste årens Verksamhetsberättelser