Koncernsamverkan - AF och TRATON

När Scania köptes av Volkswagen för att ingå i VW Truck and Bus (senare TRATON) förändrades mycket inom bolaget. Det gällde även förutsättningarna för det fackliga arbetet inom Scania. Med en utländsk ägare och som en del i en koncern med andra märken var det inte alls självklart att Scanias intressen skulle vara i fokus. För att kunna fortsätta värna våra medlemmars intressen har vi därför jobbat för ett starkt inflytande inom TRATON. Till stor del säkrades detta genom ett avtal om medbestämmande som tecknades med TRATON 2018.

Arbetstagarrepresentanter från Scania har nu tre platser i TRATONS styrelse. Fördelningen av de tre platserna bestäms av det största facket och i dagsläget har AF, Unionen och Metall styrelseplatser. För att säkra att tjänstemännens frågor kommer på agendan inom TRATON är det viktigt att medlemsantalet i tjänstemannafacken, PTK*, fortsätter att öka. 

*När Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna samarbetar kallas vi för PTK.