Samverkan, förhandling och avtal

Grunden för vårt arbete på Scania är Medbestämmandelagen (MBL). Den reglerar att vi har rätt till information om verksamheten och att Scania måste kalla oss till förhandling vid viktigare förändringar som påverkar organisationen. Tex chefstillsättningar, organisationsförändringar, förändring av verksamhet mm. Varje år deltar vi i ca 350 MBL-förhandlingar

Lagen om MBL reglerar också rätten till inflytande genom Kollektivavtal. På Scania är det kollektivavtalet Teknikavtalet som gäller. Det förhandlas centralt av Sveriges Ingenjörer och brukar gälla två eller tre år i taget. Så länge det finns ett giltigt sådant så har vi Fredsplikt och kan då inte införa stridsåtgärder tex strejk.  

Förutom Teknikavtalet så har vi också lokala avtal, de kan skapas både på Scanias och vårt initiativ. Ett exempel på ett lokalt avtal som skapats tack vare vårt initiativ är Inhyrningsavtalet.

Tillsammans med Scania har vi enats om Principer för vår samverkan, det viktigaste är att vi gemensamt anser: att samverka är en framgångsfaktor för Scania. Läs mer om fackligt arbete och kollektivavtal på Scania.