Uppdrag i de centrala förbunden

Under 2018 beslöt vi oss för att försöka öka vårt inflytande i de centrala förbunden, eftersom hur förbunden arbetar och styrs centralt påverkar våra medlemmar lokalt. Vi har flest medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer förhandlar det kollektivavtal, Teknikavtalet som gäller här, så var det naturligt att söka inflytande där.

Vi kandiderande till Sveriges Ingenjörers fullmäktige (FUM)* med listan "Ökat lokalt inflytande" och tack vare våra medlemmars röster säkrade vi fyra mandat under fyra år. De motioner som vi la fram och fick gehör för kommer att öka våra möjligheter att göra nytta för våra medlemmar.

Inför förhandlingarna av det nya Teknikavtalet som ska gälla när det gamla löper ut i 31 mars 2020, ingår vår styrelseledamot Jonas Hävner i Sveriges Ingenjörers förhandlingsdelegation.

Vi säkrade även en plats i styrelsen för Jusek-P** efter att vår styrelseledamot Emma Collin kandiderat dit.

*FUM är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ

** Jusek-P är sektionen för privatanställda på Jusek