Pension & Försäkring

Utöver ett lagstadgat försäkringsskydd och en lagstadgad pensionsavsättning har du som anställd på Scania även ett kollektivavtalat försäkringsskydd inklusive pensionsavsättningar. På underliggande sidor hittar du kortfattad information om detta.

Syftet med texterna är att du snabbt ska kunna få en överblick över de försäkringar du täcks utav som anställd på Scania. Det finns fler fall än de som nämns i nedan länkar då det inte går att få med alla olika varianter och samtidigt vara kortfattad.

All information är sammanställd av oss i AF styrelsen (februari 2022). Villkoren för detta uppdateras kontinuerligt och vi frånsäger oss därmed ansvar för eventuella felaktigheter i texterna.

I AF:s styrelse finns två utbildade försäkringsinformatörer representerade - Christina Widén och Emma Collin. Om det är något du undrar är du välkommen att ta kontakt med dem för specifik information, alternativt klicka dig vidare i länkarna till respektive myndighet/företag som är ansvarig för respektive information.

Här kan du hitta information om Pension, Sjukdom, Arbetsskada och Ersättningar till efterlevande