Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är stort, brett och viktigt. Vi arbetar för göra Scania ännu bättre för dig som akademiker. För att vi ska vara framgångsrika krävs ett starkt inflytande. Det når vi genom aktiva medlemmar, samverkan och en hög anslutningsgrad.

I korthet ska vi;

  • Värna medlemmars intressen och föra deras talan vid förhandling med Scania. 

  • Informera medlemmarna i fackliga och andra arbetsrelaterade frågor. 

  • Se till att vårt kollektivavtal Teknikavtalet följs.

I praktiken innebär det att vi är engagerade inom en mängd olika områden

Arbetsmiljö

Försäkringar och pension

Information - medlemsblad och föreläsningar

Koncernsamverkan - AF och TRATON

Lön

Råd och stöd

Samverkan, förhandling och avtal

Uppdrag i styrelser och andra forum