Arbetsmiljö

Att du har en bra och fungerande arbetsmiljö är väldig viktig ur flera aspekter. AF jobbar aktivt med frågan kring arbetsmiljö. 

Publicerad: Tisdag 25 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 1 nov 2016

För frågor rörande arbetsmiljö, kontakta ditt skyddsombud.

Lista över skyddsombuden finns på HR InLine.

Arbetsmiljöproblem