Ledarskap

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF kräver coachande ledarskap

Scania ska verka för en kultur som premierar och ger möjlighet till det coachande ledarskapet.

Chefer ska ha rätt förutsättningar för att bedriva ett coachande ledarskap. Förutsättningar kan vara t ex gruppstorlek, tillgänglig tid, egen mentor, nätverk och kompetensutveckling.

 

  • AF kräver ett inkluderande ledarskap

Alla chefer måste utbildas för att förstå hur mångfald och jämställdhet bidrar till ett bättre resultat för Scania.