Koncernsamverkan

Publicerad: Måndag 20 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF arbetar aktivt för en bra samverkan

AF anser att Scania ska nyttja synergierna inom VW-koncernen samtidigt som vi behåller och utvecklar grunderna i Scanias affärsmodell.

 

  • AF kräver tydligt kommunicerade riktlinjer för samverkan

 

Strategi, principer och metoder för samarbetet inom VW-koncernen ska vara tydligt kommunicerade till Scanias chefer och medarbetare. En förutsättning för att skapa trygghet, samarbete och tillit är att alla förstår vad som är "rätt från mig".