Hoppa till huvudinnehåll

Sexuella trakasserier

Medlemsblad #1 2018 om att AF ger dig stöd vid sexuella trakasserier och hur du kan agera om du blivit utsatt eller är anklagad.   Member newsletter about that AF supports you in the event of sexual harassment and advice on how to act if you have been exposed or accused.

Publicerad: 2018-01-11

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Dela sidan