Hoppa till huvudinnehåll

Hälsan fortsatt i Scanias regi tack vare samverkan

Se medlemsblad 28 om att Hälsan ska fortsätta drivas i Scanias egen regi tack vare samverkan mellan AF och företaget.                                                                                                                                                     See member newsletter 28 about Health continuing to be conducted within Scania’s regime thanks to the collaboration between AF and the Company.

Publicerad: 2017-11-03

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Dela sidan