Hoppa till huvudinnehåll

AF i styrelser och forum

Förtroendevalda för AF är valda till forum och styrelser inom koncernen, för att få insyn och inflytande i Scanias verksamhet. Genom tidig involvering kan vi bidra till stabila och långsiktigt lönsamma lösningar.

AF representerar dig som medlem i följande sammanslutningar:

Centrala arbetsmiljökommittén 
Företaget och arbetstagarrepresentanter arbetar inom arbetsmiljöområdet för att skapa en gemensam grund och arbeta mot samma mål. 
PTK-S Samarbetsorgan för Scanias tjänstemannafack i Sverige.
Cooperation meeting Scaniakoncernens övergripande informationsforum i Sverige.
Scania European Committee Råd för Scanias europeiska arbetstagarrepresentanter

AF:s förtroendevalda representerar PTK-S i följande forum:

PMQ - People Management Meeting/People & Culture Global Extended Team Ett forum för info om globala strategiska projekt och förbättringsarbeten inom området People & Culture
Learning & Development Board Tvärfunktionellt forum med fokus på lärande och utveckling inom Scania.
VW World Group Works Council Volkswagens världsråd för arbetstagarrepresentanter

Styrelseplatser

AF:s förtroendevalda är valda till styrelserna för:

  • TRATON SE
  • Scania CV AB
  • Scanias Resultatbonusstiftelse
  • Mälardalens Tekniska Gymnasium
  • Scanias Pensionsstiftelse

Representation i de centrala fackliga förbunden

AF har också reprentanter i de centrala förbunden eftersom det som beslutas där påverkar våra medlemmar.

  • Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse
  • Sveriges ingenjörer fullmäktige (FUM)
  • Akavia förbundsstyrelse, privata sektionen
  • Akavia fullmäktige
Publicerad: 2014-03-25

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan