Hoppa till huvudinnehåll

Lönesamtal

Genom lönesamtalet har du möjlighet att påverka ditt lönepåslag genom att berätta om dina förväntningar och berätta vad du har genomfört för din chef.

Kartlägg din arbetsinsats

Hur har du uppfyllt kraven som ställts på dig? Har du blivit skickligare inom ditt område? Har du fått ökat ansvar? Har du breddat dig? Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation? 

Sätt upp ditt lönemål

Gör klart för dig vad du anser vara en rimlig lön. Vad skulle du vara nöjd med?

Kontrollera ditt löneläge

Utgp ifrån AF:s statistik och Saco Lönesök.

Frågor att ta med till din chef

  • Hur ligger jag till i lönestrukturen? Har jag en hög eller låg lön i förhållande till min tjänst och det arbete jag utför?
  • Vad krävs för att jag ska kunna få önskad löneutveckling? Behöver jag ta mig an mer komplexa arbetsuppgifter? Behöver jag byta tjänst? Behöver jag bredda mig? Eller kan jag fortsätta prestera som jag gjort

 

Vill du veta mer om lönerevisionsprocessen och vad som förväntas av dig? Kom gärna in till vårt kontor i byggnad 117 för råd eller hämta en av våra lönesamtalsbroschyrer för mer stöd och råd inför ditt samtal.

 

Publicerad: 2014-04-23

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan