Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsskada

Denna information ger en kort genomgång av ersättningar vid arbetsskada. För mer detaljerad och specifik information måste du klicka dig vidare i de länkar som är angivna. Om du skadar dig i arbetet eller drabbas av en arbetssjukdom, kan du ha rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Den kollektivavtalade försäkringen kompletterar den lagstadgade och kan ge olika former av ersättning. I vissa fall kan du till och med få ersättning från den kollektivavtalade försäkringen även om du inte är berättigad genom den lagstadgade.

Vad räknas som en arbetsskada?

 • olycksfall i arbetet – olycka på arbetsområdet som har samband med arbetet, gäller även under tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren
 • färdolycksfall – den vanliga färden till och från arbetet
 • arbetssjukdom (annan skadlig inverkan) – hit hör i princip alla faktorer som påverkar hälsan ogynnsamt, fysiskt och psykiskt
 • smitta (i vissa specifika fall) – exempel smitta av gulsot som drabbat sjukvårdspersonal

Vad kan du få ersättning för?

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, Socialförsäkringsbalken (SFB) lämnar ersättning;

 • för inkomstförlust vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan,
 • kostnader vid tandvård, särskilda hjälpmedel samt sjukvård utomlands,
 • vid dödsfall (efterlevandelivränta och begravningshjälp),
 • särskild arbetsskadeersättning (karensdagar),
 • sjukpenning med mera för de som inte omfattas av sjukförsäkringen i SFB (socialförsäkringsbalken),
 • rehabilitering.

Den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) lämnar ersättning för;

 • inkomstförlust,
 • kostnader,
 • sveda värk,
 • rehabilitering,
 • lyte och men,
 • framtida inkomstförlust,
 • särskilda olägenheter,
 • framtida merkostnader,
 • förlust av underhåll till efterlevande,
 • begravningskostnader,
 • ersättning vid nära anhörigs personskada (skadefall fr.o.m. år 2002).

Vem fattar beslut om arbetsskada?

Försäkringskassan administrerar och beslutar om ersättning från SFB.

AFA Försäkring administrerar och beslutar om ersättning från TFA.

Så här anmäls arbetsskada

För att få rätt till ersättning från Socialförsäkringsbalken (SFB) och den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) ska arbetsskadan anmälas till Försäkringskassan respektive AFA Försäkring.

Den skadade;

 • anmäler det som inträffat till arbetsgivaren och till skyddsombudet;
 • ansöker om ersättning från Försäkringskassan på blanketten ”Ansökan om ersättning för arbetsskada/personskada”;
 • gör skadeanmälan på AFA Försäkrings kundwebb, www.afaforsakring.se;
 • spara kvitton och andra verifikationer för kostnader som har samband med arbetsskadan,
 • går till läkaren för att styrka skadan.

Arbetsgivaren;

 • är enligt lag skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan,
 • kontaktar skyddsombudet så att de tillsammans kan vidta åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador

Bildkälla: Avtalats handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2021

Bildkälla: Avtalats handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2021

Publicerad: 2015-01-23

Senast uppdaterad: 2015-03-04

Dela sidan