Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningar till efterlevande

Denna information ger en kort genomgång av ersättningar till efterlevande. För mer detaljerad och specifik information måste du klicka dig vidare i de länkar som är angivna. Vid dödsfall kan anhöriga få ersättningar från både lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Ersättningarna ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Efterlevandepension – ersättningar via den allmänna pensionen

Samlingsbegrepp för skydd i den allmänna pensionen som hanteras efter någons bortgång, barnpension och omställningspension. Efterlevandepensioner hanteras av Pensionsmyndigheten.
Läs mer om efterlevandepension

Barnpension

Barnpension betalas ut till barn som är yngre än 18 år (20 år om de fortfarande har CSN) vid dödsfallet av förälder. De får en utbetalning varje månad fram till de fyller 18 år, alternativt 20 år om de fortfarande studerar. Månadsbeloppet beror på ålder och antal syskon.
Läs mer om barnpension

Omställningspension

Betalas ut till make, maka eller registrerad partner som bodde ihop vid dödsfallet och är yngre än 65 år

 • samt bott ihop i minst fem år eller,
 • bott med barn som minst en har/haft vårdnaden över

Sambo kan få pensionen om ni har eller har haft barn tillsammans, alternativt väntar barn.
Utbetalning sker varje månad i 1 år, längre för de som har barn under 18år.

Läs mer om omställningspension

Efterlevandeskydd – ersättningar via den kollektivavtalade pensionen

Samlingsbegrepp för skydd i den kollektivavtalade pensionen efter någons bortgång, familjeskydd och återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och/eller familjeskydd sparas mindre pengar till din egen ålderspension.

Singel utan barn?

 • Det finns regler för vem som kan få pengar från återbetalningsskydd och familjeskydd. Därför finns det ingen anledning att välja dessa skydd om du är ensamstående utan barn.

Förmånstagare

Förmånstagare är de personer som skyddet betalas ut till, standard är nedanstående turordnig:

 1. make, maka, registrerad partner eller sambo
 2. barn oavsett ålder.

Vill du att någon annan ska få pengarna ska du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan även ange om du vill att pengarna betalas ut i en annan turordning eller om pengarna ska fördelas mellan flera förmånstagare.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får de pensionspengar (ITP1/ITPK) som du har tjänat in, om du själv skulle avlida innan eller under tiden pensionen betalas ut. Detta är ett valbart skydd.

 • Återbetalningsskydd betalas vanligtvis ut i fem år
 • Det är ingen kostnad för återbetalningsskyddet, men du går miste om intäkter från arvsvinster vid val av skyddet

Läs mer om återbetalningsskydd

Familjeskydd

Familjeskydd innebär att ett månadsbelopp betalas ut till din familj om du avlider innan du har gått i pension. Detta är ett valbart skydd.

 • Familjeskydd gäller bara så länge det betalas in pengar till försäkringen och som längst till du fyller 65 år.
 • Om du väljer familjeskydd ska du ange vilket månadsbelopp du vill att familjen ska få och under hur lång tid.
 • Kostnad för familjeskyddet beror på månadsbelopp och tid för utbetalning som du väljer.

Läs mer om familjeskydd

Engångsbelopp – TGL

Tjänstemän över 18 år har TGL och det innebär att din familj får ett skattefritt engångsbelopp om du skulle avlida innan du går i pension.

 • Du har TGL så länge du har kvar din anställning. TGL upphör att gälla när du slutar din anställning eller går i pension. Har du TGL och fortsätter arbeta efter 65 års ålder upphör försäkringen när du är 70 år.
 • Grundbeloppet vid utbetalning är 6 prisbasbelopp. Det minskar i storlek efter det att du har fyllt 55 år.
 • Har du vid dödsfallet biologiska eller adopterade barn under 20 år betalas det även ut ett barntillägg via din TGL.

Förmånstagare till TGL:

 1. make, maka eller registrerad partner
 2. barn, barnbarn
 3. föräldrar

I TGL kan du välja vem som helst som förmånstagare, du kan även fördela summan mellan flera förmånstagare.

Avlider din make, maka, registrerade partner eller sambo utan att ha TGL finns ändå viss möjlighet till lägre ersättning från TGL. Ersättningen kallas makeförsäkring och betalas ut om:

 • den avlidne inte hade egen TGL och ni hade barn under 17 år vid dödsfallet.

Läs mer om TGL

ITP2 - Familjepension

Familjepension ingår automatiskt för dig som har ITP2 och har en månadslön över 7,5 IBB. Det ger ekonomiskt skydd till familjen när du dör.

 • Den betalas ut livet ut till make, maka eller registrerad partner om ni:
  • gifte er eller registrerade partnerskap innan du fyllde 60 år.
  • gifte er eller registrerade partnerskap efter det att du fyllde 60 år och hann vara gifta i minst fem år eller haft minst ett gemensamt barn.
 • Om du har barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen.
 • Sambo kan inte få familjepension.
 • Om du vill kan du avstå framtida inbetalningar till familjepensionen och istället förstärka din ITPK. Du kan dock inte ångra detta vid senare tillfälle.

Läs mer om familjepension för ITP2

Publicerad: 2015-01-23

Senast uppdaterad: 2015-03-04

Dela sidan