Hoppa till huvudinnehåll

Pension

Denna information ger en kort genomgång av den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För mer detaljerad och specifik information måste du klicka dig vidare i de länkar som är angivna. Informationen i detta avsnitt är allmän och riktad till dig som inte gått i pension ännu.

Vår pension består av:

 • Allmän pension,
 • Tjänstepension,
 • Privat sparande.

Allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten.
ITP är tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän och administreras av Collectum.
Den privata pensionen sparar du på eget valfritt sätt.

Allmänna pensionen (Pensionsmyndigheten)

Varje månad avsätts 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, IBB) till allmän pension,

 • 2,5% går till premiepensionen som du själv förvaltar,
 • 16% går till inkomstpensionen som staten förvaltar.

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.
Det här är allmän pension från staten | Pensionsmyndigheten

Premiepensionsfonder (de 2,5% du själv förvaltar)

Du kan välja mellan omkring 800 fonder som är upphandlade av Pensionsmyndigheten och inneha max 5 fonder i taget.
Det är smidigt att uppdatera dina fonder på Pensionsmyndighetens hemsida.
Pensionsrådgivning för tjänstemän | Avtalat.se och Fondvalsguiden kan hjälpa dig i dina beslut kring fondval.
Kom ihåg att avgifterna spelar roll!
Läs mer om premiepension

Tjänstepensionen (Collectum)

Två varianter, ITP1 och ITP2

ITP1 ITP2
ITP1 för dig född 1979 till idag ITP2 för dig född 1978 eller tidigare
Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad Arbetsgivaren vet inte sin pensionskostnad
Den anställda vet inte vad pensionen blir Den anställda vet vad pensionen blir

De med inkomst över 10 inkomstbasbelopp (710.000kr för 2022) kan komma överens med sin arbetsgivare att tillämpa ITP1.
I ditt röda kuvert från Collectum kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din tjänstepension.

ITP1 ITP2
Din arbetsgivare börjar betala in pengar till din tjänstepension ITP när du fyller 25 år. Dessa pengar placerar du själv genom att göra ett ITP-val. ”Normalt” sista lönen som är grund för pensionen
Premierna beräknas på en viss procent av din månadslön 
 • 4,5 procent av månadslön upp till 7,5 IBB
 • 30 procent av den månadslön du har över 7,5 IBB.
ITPK är en premiebestämd ålderspension som kompletterar ITP2. Du väljer själv försäkringsbolag som förvaltar pengarna i din ITPK.

 

För dig med en högre lön

Vid en lön över 7,5 inkomstbasbelopp blir avsättningarna till ITP högre då taket till den allmänna pensionen nås. Det innebär att för lönedelen över 7,5 IBB avsätts inga pengar till den allmänna pensionen men desto mer till tjänstepensionen. Hur delen över 7,5 IBB hanteras skiljer sig mellan ITP1 och ITP2. 

För dig med ITP1 avsätts 30% av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp till din tjänstepension. 

För dig med ITP2 och 360 månaders arbetstid vid pension blir tjänstepensionen en viss procent av den lön du har när du går i pension. Nedan tabell visar detta:

Årslön (ITP2) Pension i % av årslönen
0-7,5 IBB 10 %
7,5-20 IBB 65 %
20-30 IBB 32,5%

 

Premiebestämt – att välja bolag

När du väljer försäkringsbolag för ITP1 eller ITPK kan du välja traditionell försäkring och fondförsäkring bland de bolag som är upphandlade för ITP.

 • I en traditionell försäkring ingår en minsta garanti om kapital. Det är bolaget som bestämmer placeringar.
 • Vid val av en fondförsäkring finns inga garantier om kapitalet. Vid val av bolag hamnar du först i bolagets entrélösning, om du vill kan du sedan göra ytterligare val om specifika fonder i bolagets utbud.

 

Tips och råd – premiebestämt

 • Om du tidigare har valt ett bolag som inte längre ingår i ITP upphandlingen riskerar du att betala högre avgifter jämfört med vad du gjorde tidigare och jämfört med de som ingår i dagens upphandling. De som ingår i ITP upphandlingen har en rabatterad avgift.
 • Avgifterna spelar stor roll i hur stor din pension blir, du kan själv testa i detta verktyg.
 • Det är lätt att själv välja försäkringsbolag i både den allmänna och i tjänstepensionen via www.pensionsmyndigheten.se och www.collectum.se.
 • www.radgivningstjanst.se är ett bra verktyg som ger oberoende råd. Du kan få tips om var du ska placera dina pengar utifrån din individuella situation och beroende på hur riskbenägen du är.

Länkar

www.minpension.se

 • Få snabb överblick över hela din pension
 • Samarbete mellan staten och pensionsbolagen

 

www.pensionsmyndigheten.se

 • Statlig myndighet som förvaltar den allmänna pensionen

 

www.collectum.se

 • Administrerar tjänstepensionen
 • Förvaltare av ITP

 

www.avtalat.se/tjansteman/radgivningstjanst/

 • Rådgivning för dig med ITP tjänstepension utifrån din egen situation
 • Individuella råd om pensioner, efterlevnadsskydd och sjukersättningar
 • Detta är en bra tjänst med råd om hur man kan placera sina pengar och vilka försäkringar som är bra att välja.
Publicerad: 2015-01-23

Senast uppdaterad: 2015-03-04

Dela artikeln