Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdom

Denna information ger en kort genomgång av ersättningar vid sjukdom. För mer detaljerad och specifik information måste du klicka dig vidare i de länkar som är angivna. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, kan du få ersättning för den del av arbetsinkomsten du förlorar. Du kan få sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och ITP:s sjukpension. Vilken ersättning du får beror på hur länge du är sjuk.

Lagstadgad Sjuklön (dag 2-14)

Arbetsgivaren betalar ersättning i form av lagstadgad sjuklön under de första 14 kalenderdagarna, den första dagen är en karensdag. Ersättningen är 80% av din lön.

Lagstadgad Sjukpenning (dag 15-365)

Du har rätt att få sjukpenning från Försäkringskassan om du är fortsatt sjuk efter 14 kalenderdagar och;

  • är arbetsoförmögen på grund av sjukdom till minst 25%,
  • har en årsinkomst på minst 24% av prisbasbeloppet.

Sjukpenningen ger dig 77,6% av din lön upp till 10 prisbasbelopp (pbb).
Läs mer om sjukpenning

Kollektivavtalad Sjuklön (dag 15-90)

Enligt kollektivavtalet betalar arbetsgivaren ytterligare 10% av lönen i form av sjuklön om du är sjuk i mer än 14 kalenderdagar. Tjänar du över 10 pbb får du kollektivavtalad sjuklön med 90% på den lönedel som överstiger 10 PBB i månaden.

Kollektivavtalad Sjukpension under sjukpenningstid (dag 90-360)

Om du varit sjuk i 90 dagar upphör rätten till kollektivavtalad sjuklön och du får istället kollektivavtalad sjukpension som betalas ut av Alecta. Sjukpensionen uppgår till 10% av lönen upp till 10 pbb i månaden och betalas ut till 360:e dagen.  För lönedelar över 10 pbb är sjukpensionen 65% av din lön. Du har rätt till ITP sjukpension om du;

  • är sjukskriven minst 25%,
  • har varit sjuk mer än 90 dagar i följd eller totalt 105 dagar under de senaste tolv månaderna,
  • får ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning).

Läs mer om sjukpension

Lagstadgad Sjukersättning/Aktivitetsersättning (dag 366->)

Om du haft sjukpenning en längre tid och bedöms som att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid igen kan sjukpenningen bytas ut mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Läs mer om sjukersättning och aktivitetsersättning

Om du varit sjuk mer än 365 dagar men bedöms som att du kan återgå till arbete i framtiden kan du fortsätta få sjukpenning.

Kollektivavtalad sjukpension under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning (dag 366->)

Som ett komplement till sjukersättning eller aktivitetsersättning får du även sjukpension som betalas ut från Alecta.

Hur gör du för att få sjuklön och sjukpenning?

Om du blir sjuk ska du omedelbart anmäla det till arbetsgivaren. Det krävs vanligtvis läkarintyg från och med åttonde sjukdagen för att få sjuklön. Om sjukskrivningen varar längre än 14 dagar anmäler arbetsgivaren det till Försäkringskassan.

Hur gör du för att få den kollektivavtalade sjukpensionen?

Arbetsgivaren ska göra sjukanmälningar till Collectum. Collectum skickar sedan anmälan vidare till Alecta som betalar ut ersättningen.

Hur gör du för att få sjukersättning eller aktivitetsersättning?

Försäkringskassan ska utreda under sjukperioden om sjukpenningen ska bytas ut mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Skattepliktig inkomst

Alla ersättningar vid sjukdom är skattepliktig inkomst.

Bildkälla: Avtalats handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring 2021Bildkälla:

Publicerad: 2015-01-23

Senast uppdaterad: 2015-03-04

Dela sidan