Hoppa till huvudinnehåll

Trakasserier och kränkande särbehandling

Ingen ska behöva utsättas för trakasserier eller kränkande särbehandling på jobbet. Nedan hittar du stöd för hur du kan agera om du blivit utsatt eller är anklagad.

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier

1. Ta dina känslor på allvar
Om du känner att något är fel så är det oftast det. Som anställd ska du inte behöva  tåla sexistiska skämt, en sexistisk jargong eller trakasserier.
2. Var inte tyst. Säg ifrån
Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Här kan du få stöd från närmaste chef, HR eller AF. AF kan också vara ditt personliga stöd vid samtalen med chef/HR.
3. Om arbetsgivaren konstaterar att en kränkning skett
Vid en kränkning ska Scania vidta åtgärder. Det kan handla om tillsägelse, varning, omplacering, uppsägning eller, i de allra allvarligaste fallen, avsked. 
4. Om beteendet inte upphör
Dokumentera vad som händer och svara meddelanden som känns olämpliga. Vänd dig till AF - om du inte är nöjd med stödet från Scania.

 

Om du blir anklagad för sexuella trakasserier

1. Delta i utredningen
 Blir du anklagad för trakasserier kommer du att kallas till samtal i samband med arbetsgivarens utredning. Inför det kan du kontakta AF, som kan finnas som stöd i samtalet.
2. Se båda sidor
Lyssna på vad den upplevda kränkningen består i. Ge din version av vad som har hänt och förhåll dig lugn och saklig. Tänk på att du kan ha utsatt någon för en kränkning även om det inte var din avsikt. Respektera den andres upplevelse och försök förstå. Om du inte redan gjort det, upphör genast med det beteende som uppfattas som kränkande.
3. Låt utredningen ha sin gång
Arbetsgivaren har skyldighet att skapa sig en egen bild av vad som har inträffat. Att ord står mot ord är vanligt. Arbetsgivaren ska hålla alla inblandade parter underrättade om hur utredningen fortskrider.
4. När utredningen är klar
Vid en kränkning ska Scania vidta åtgärder. Det kan handla om tillsägelse, varning, uppsägning eller i de allvarligaste fallen avsked. Vänd dig till AF om du vill diskutera vad de olika åtgärderna innebär. 
Publicerad: 2018-10-18

Senast uppdaterad: 2018-10-18

Dela sidan