Hoppa till huvudinnehåll

Information från MSG 6-7 september

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 6-7 september i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och Rapport från de utsedda arbetsgrupper som bereder olika frågor. Dag 2 var det arbetsmiljökommitté.

Första dagen fördes bland annat dialog om punkten Långsiktiga mål och strategier utifrån Målbild 22. 

Under arbetsmiljökommittén andra dagen fick arbetstagarorganisationerna bland annat återkoppling på den punkt Saco-S anmält vid tidigare möten; Chefers arbetsmiljö. Du som är chef har som alltid möjlighet att kontakta ordförande eller vice ordförande om du har funderingar.

Mer från samverkansmötet och arbetsmiljökommittén finns att läsa i MSG-protokollet som, så snart det är justerat, läggs ut på Intranätet.

Publicerad: 2022-09-12

Senast uppdaterad: 2022-09-12

Dela sidan