Hoppa till huvudinnehåll

Månadens fråga: Jag förstår varför jag har den lön jag har

Under augusti till början av september skickade vi ut en enkät till alla medlemmar om lönesättande samtal, medarbetarsamtal och hur medlemmarnas dialog med den närmaste chefen fungerar. Totalt 114 personer har besvarat enkäten.

Enkäten hade koppling till vår ledstjärna "Jag förstår varför jag har den lön jag har här." Syftet med enkäten var att vi i Saco-S styrelse ville följa upp hur processen har fungerat under det senaste året för att tillsammans med parterna kunna göra eventuella förbättringar i såväl underlagen som i den fortsatta processen kring myndighetens lönebildningsarbete.

Vi vill tacka alla medlemmar som tog sig tid att besvara enkäten. Vi kommer att använda resultatet av enkäten i vårt partsgemensamma arbete med arbetsgivaren. 

Om du har ytterligare tankar eller synpunkter som du vill dela med dig om myndighetens lönebildningsarbete är du välkommen att kontakta oss i Saco-S styrelse via e-post saco-s@spsm.se

Publicerad: 2020-09-24

Senast uppdaterad: 2020-09-24

Dela artikeln