Hoppa till huvudinnehåll

Information från senaste MSG

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 20-21 april i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och Rapport från de utsedda arbetsgrupper som bereder olika frågor, för närvarande Implementering av samverkansavtalet, Hållbart arbetsliv och SPSM:s arbetsmiljöorganisation.

Inför detta möte hade Saco-S anmält en ärendepunkt med rubrik Dialog kring utmaningar efter organisationsförändringen 2019. Vi lyfte den punkten för att vi genom er medlemmar får signaler om både styrkor och svårigheter som finns i det stora utvecklingsarbete som pågår sedan 2019. Det blev en intressant diskussion om en organisation i ständig förändring och parterna kunde konstatera att vi delar bilden av de utmaningar detta innebär.

Annat från samverkansmötet och arbetsmiljökommittén dagen därpå finns att läsa i MSG-protokollet som, så snart det är justerat, läggs ut på Intranätet.

Publicerad: 2022-04-21

Senast uppdaterad: 2022-04-21

Dela sidan