Hoppa till huvudinnehåll

Information från MSG 4 oktober

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 4 oktober på Zoom. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och Rapport från de utsedda arbetsgrupper som bereder olika frågor.

Saco-S har under lång tid påtalat vikten av att vår GD tydliggör sin hållning gällande facklig samverkan och föreslagit att detta skulle presenteras i ett GD-brev. I samband med det här samverkansmötet spelades ett sådant GD-brev in. Det ligger nu på Intranätet och vi rekommenderar alla att ta del av det.

Under samverkansmötet fortsatte vi dialogen som Saco-S tidigare initierat gällande överenskommelser om distansarbete. Vi uppmärksammade särskilt skillnaderna mellan VO Specialskola och övriga VO:n när det handlar om antal överenskommelser. Att det finns färre övernskommelser i skolan än i andra verksamheter är inte konstigt. Vi vill dock säkerställa att det finns samma möjligheter för skolpersonal som för annan personal att ha den här möjligheten att styra över sin arbetssituation, så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Under punkten Långsiktiga mål och strategi handlade dialogen bland annat om ett utkast till myndighetens verksamhetsplan för 2023. Saco-S påtalade att vp-texten behöver förtydliga alla medarbetares involvering i verksamhetsplanen. Dialogen fortsätter vid samverkansmötet i november.

Mer från samverkansmötet finns att läsa i MSG-protokollet som, så snart det är justerat, läggs ut på Intranätet.

Publicerad: 2022-10-13

Senast uppdaterad: 2022-10-13

Dela sidan