Hoppa till huvudinnehåll

Information från MSG 25 maj

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 25/5 på Zoom. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och Rapport från de utsedda arbetsgrupper som bereder olika frågor.

Inför detta möte hade Saco-S anmält två ärendepunkter med rubrikerna Chefernas arbetsmiljö och Utvärdering överenskommelser distansarbete.
Båda dessa frågor uppfattar vi som angelägna för alla oss medlemmar. Gällande chefers arbetsmiljö vill vi dels ha en dialog om det i MSG, dels få höra arbetsgivarens förslag på åtgärder.

När det gäller distansöverenskommelser efterfrågade vi, och fick, statistik över tecknade överenskommelser. Denna statistik kommer vi att använda som underlag för att tillsammans med arbetsgivaren göra analyser för fortsatt hantering.

Mer från samverkansmötet finns att läsa i MSG-protokollet som, så snart det är justerat, läggs ut på Intranätet.

Publicerad: 2022-06-02

Senast uppdaterad: 2022-06-02

Dela sidan