Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning för ”obekvämt” arbete

En av de diskussioner som pågår just nu mellan SLU och facken rör villkoren för det arbete som utförs till sjöss av personal vid institutionen för Akvatiska resurser.   

Bakgrunden är att den forskande personalen på Fiskeriverket hade ett väldigt speciellt avtal som reglerade både arbetstid och reseersättningar när de utförde fältarbete till sjöss. När de överfördes från Fiskeriverket till SLU för några år sen så fick de behålla det avtalet till att börja med, men nu ska vi försöka inlemma deras avtal i de lokala kollektivavtal vi har vid SLU. Det kanske låter som en enkel uppgift, men det är det inte.   

Till att börja med så är SLU en myndighet, inte flera separata, autonoma mini-myndigheter (institutionerna). Det innebär att det måste vara samma villkor för likartat arbete oavsett var i organisationen man befinner sig. Vi kan alltså inte skriva separata avtal för olika institutioner. Däremot kan vi skriva separat avtal för verksamhet som har helt unika förutsättningar. Vi har ett sådant avtal för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen och NILS, som tar hänsyn till det faktum att det arbete som måste utföras sammanhängande under en dag inte hinns med inom åtta timmar. Därför har vi ett separat arbetstidsavtal för det fältarbetet.   

När det gäller fältarbetet vid Akvatiska så består det av många olika sorters verksamheter. Där finns provtagning som sker ombord på privata fiskefartyg som bedriver kommersiellt fiske, där man är tvingad att helt anpassa sig till hur den private fiskaren bedriver sitt fiske, datainsamling från modernt forskningsfartyg på internationellt vatten, där man bor i egen hytt och äter lagad mat i matsal, provtagning från mindre båt eller från stranden vid sjöar och och mindre vattendrag, osv. Det som måste regleras är dels att arbetet ibland måste ske kvällar, nätter och helger, antingen planerat i förväg eller helt oförutsägbart och oplanerat, och dels att arbetsmiljön är extremt "obekväm". Det saknas ofta adekvata utrymmen för raster och ibland även för övernattning.  

En del av dessa verksamheter skiljer sig markant från allt annat vi gör på SLU, framförallt den provtagning som sker på kommersiella fiskefartyg, medan andra faktiskt har stora likheter med verksamheten inom andra delar av SLU. Kvälls-, natt- och helgarbete finns inom exempelvis djursjukvården och vid våra ladugårdar, och "obekvämt" fältarbete, utan tillgång till exempelvis rastkojor, förekommer exempelvis inom stora delar av SLUs tillämpade forskning och även inom delar av undervisningen.   

SLU:s ledning har sen en tid tillbaka motiverat olika beslut och åtgärder med parollen "Ett SLU!" – det ska vara samma villkor och förutsättningar inom hela SLU. Vi tycker att det är en bra inställning. Det ska vara samma villkor för likartat arbete inom hela SLU, oavsett ort, fakultet eller institution. Mot den bakgrunden är det rimligt att man harmoniserar även reglerna för det fältarbete som bedrivs inom SLU. Det avtal som Akvatiska hade med sig från Fiskeriverket är betydligt förmånligare än de övriga avtal vi har vid SLU. När nu det gamla Fiskeriverksavtalet ska inlemmas i SLU:s befintliga kollektivavtal så är det rimligt att dessa avtal modifieras så att även personal utanför Akvatiska får ungefär motsvarande förmåner. Det handlar om att förbättra lönetilläggen för arbete på kvällar, nätter och helger, och att ersätta arbete i en "obekväm" arbetsmiljö ekonomiskt.   

Det är inte rimligt den som åker på konferens och bor på hotell får samma ersättning som den som arbetar i fält, utan möjlighet att exempelvis ta lunchrast inomhus, skyddad från dåligt väder. Och det är inte rimligt att den som tvingas arbeta nätter och helger, med allt vad det innebär för ett fungerande familjeliv och föräldraskap, bara får 50 kr per timme i lönetillägg för obekväm arbetstid.   

Det är däremot rimligt att SLU tar lärdom av Fiskeriverkets gamla rese- och arbetstidsavtal och att vi anpassar våra avtal så att de bättre avspeglar SLU:s ambition att vara en god, statlig arbetsgivare.

/Lunkan

Publicerad: 2014-05-11

Senast uppdaterad: 2021-05-22

Dela sidan