Hoppa till huvudinnehåll

Om friskvård vid SLU

Jaha ja, precis när jag trodde att vi skulle börja avsluta vårterminen och ta en välbehövlig sommarvila så exploderade inkorgen i vår fackliga mailbox. Anledning? Rektors beslut att avskaffa friskvårdstimmen, alltså möjligheten att en timme i veckan få utöva någon form av fysisk aktivitet i friskvårdande syfte på arbetstid.

Det som är mest intressant med detta är nog inte själva beslutet som sådant (även om själva beslutsgången också har en del bisarra inslag), utan kontexten.

För ett drygt år sen genomförde SLU en stor medarbetarundersökning där man försökte få grepp om hur de anställda uppfattar sin arbetssituation. En av slutsatserna var att "...många medarbetare upplever stress, svårigheter att finna balans mellan arbetsliv och privatliv samt svårigheter att finna tid för återhämtning." (SLU:s Årsredovisning till regeringen, avsnitt 7.3 Arbetsmiljö)

SLU konstaterar i samma avsnitt att resultatet från medarbetarundersökningen ska "utgöra underlag för det kontinuerliga och långsiktiga arbetet med att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen." Vem hade kunnat ana att en av delarna i detta långsiktiga arbete var att avskaffa friskvårdstimmen? Inte visste jag att friskvårdstimmen togs bort för att göra SLU till en bättre arbetsplats. Där ser man!

Årsredovisningen innehåller för övrigt fler godbitar. I avsnitt 7.5 Sjukfrånvaro, skriver SLU att "Den genomsnittliga sjukfrånvaron har ökat i alla kategorier jämfört med föregående år." och fortsätter med att konstatera att "En första granskning av sjukfrånvaron visar att i vissa personalkategorier uppvisar många medarbetare besvär med rygg, nacke och axlar, ofta orsakat av fysiskt krävande arbete." Det lät ju inte bra. Hur har SLU tänkt sig att komma tillrätta med detta? Jo, man kommer "under 2017 erbjuda seminarier med föreläsningar om vikten av fysisk aktivitet" (min understrykning).

Men man tog ju precis bort friskvårdstimmen?

Så uppmaningen från SLU till de medarbetare som upplever stress, svårigheter att finna balans mellan arbetsliv och privatliv, tid för återhämtning och som dessutom har besvär med rygg, nacke och axlar, är alltså att de ska gå på gym på fritiden för att träna?

Som ett led i arbetet med att "att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen" och komma tillrätta med den ökande sjukfrånvaron väljer alltså rektor att ta bort möjligheten till friskvård under arbetstid och att istället ensidigt öka stödet till de som inte har några dagistider att passa och dessutom är tillräckligt friska och pigga för att gå på betald träning på fritiden. Huvudargumenten är 1) att de på SLU som har kontorsarbetstid har 35 min kortare veckoarbetstid än det centrala kollektivavtalet föreskriver (det har man haft sedan över 20 år tillbaka), 2) att vissa personalgrupper har haft svårt att utnyttja friskvårdstimmen, samt 3) att friskvårdspengen, dvs den skattefria subvention man kan få som anställd för att bekosta exempelvis ett gymkort, höjs från 1500 till 2000. Ett sidoargument har dessutom varit att det inte har gått att kontrollera om en person tagit ut både friskvårdspeng och -timme (man har bara haft rätt till endera). Var det nån som hängde med där? När jag läser argumenten så känner jag mig ungefär som Pumba i Lejonkungen: Huh??

Ett alternativt scenario hade naturligtvis varit att verkligen försöka utveckla SLU som den goda arbetsplatsen genom att erbjuda alla anställda både höjd friskvårdspeng och -timme, så att man som anställd kan gå och träna en timme i veckan inom ramen för ordinarie arbetstid och att dessutom hitta lösningar för de personalgrupper som hittills haft svårt att utnyttja friskvårdstimmen. Det hade varit en tydlig signal från ledningen om att man vill göra nåt för att öka personalens fysiska aktivitet utan att inkräkta på balansen mellan fritid och arbete.

Men som sagt, ibland är verkligheten mer bisarr än fantasin. En fullt så god arbetsplats vill uppenbarligen inte rektor att SLU ska vara. Fast samtidigt stämmer beslutet inte med min bild av hur rektor såg på arbetsmiljöfrågor på den tiden när rektor var prefekt. Så jag tror att det kommer ett nytt, klokare beslut i början av hösten, när rektor har fått fundera lite i lugn och ro över sommaren .

Glad midsommar på er allihop!

Lunkan (Lars Lundqvist, Ordförande Saco-föreningen SLU)

Publicerad: 2017-06-22

Senast uppdaterad: 2021-05-23

Dela sidan