Hoppa till huvudinnehåll

Vår roll

Vi som engagerar oss fackligt har möjlighet att få ägna oss åt det lokala fackliga arbetet på arbetstid som bekostas av arbetsgivaren. Totalt rör det sig om tid motsvarande fyra heltider. Denna facktid är uppdelad så att vi kan ha facklig bevakning i både Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, och så att de som sitter i styrelsen för vår lokala Saco-förening kan få ägna sig åt det fackliga arbetet utan att behöva göra det på fritiden.

I mitt fall har jag "tjänstledigt" för lokalt fackligt arbete på halvtid. Det betyder att jag i och för sig får ägna mig åt fackliga frågor på halvtid, men också att jag förväntas sköta mitt vanliga arbete som forskare-lärare på halvtid. Och även om alla inblandade egentligen vet att det är så, så tycks alla ändå förvänta sig att man ska vara tillgänglig på heltid, för både det fackliga uppdraget och det vanliga jobbet. Och det fungerar naturligtvis inte.

För att få det här att fungera har vi delat upp det fackliga arbetet mellan oss som sitter i Saco-föreningens styrelse så att vi har geografiskt ansvariga för medlemskontakter och förhandlingar "lokalt" i ärenden som rör Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, medan jag som ordförande tar hand om SLU-övergripande frågor, lokala kollektivavtal, och de "centrala" kontakterna med arbetsgivaren SLU.

Vad är det då för frågor vi ska bevaka? Förenklat kan man säga att vår uppgift lokalt är att bevaka att SLU följer gällande kollektivavtal. Vi företräder alltså kollektivet, samtliga anställda som är medlemmar i ett Saco-förbund. Däremot är vi inte nåt slags advokater som företräder enskilda medlemmar i diskussioner med arbetsgivaren och inte heller en serviceorganisation som ska fixa olika saker åt enskilda anställda. Den typen av stöd ska man som anställd istället få från det förbund man är medlem i och betalar medlemsavgift till: Naturvetarna, SULF, Veterinärförbundet, Jusek, Sveriges Ingenjörer, osv. Och trots att förbunden tar sin del av det fackliga arbetet så har vi lokalt förtroendevalda ändå fullt upp.

Nu i dagarna har vi haft årsmöte och bland annat fått in tre nya ledamöter i styrelsen som ska introduceras i det fackliga arbetet. Det är nyttigt för oss som varit med ett tag eftersom det tvingar oss att väldigt handgripligt förklara hur det dagliga arbetet fungerar och att gå igenom de frågor som är aktuella.

Och för alla som undrar hur det går med lönerna: Jodå, vi har precis dragit igång förberedelserna inför höstens lönerevision. 

/Lunkan

Publicerad: 2014-04-27

Senast uppdaterad: 2021-05-22

Dela sidan