Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av tolv lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

 

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 22 MAJ

Saco-S-rådets årsmöte

Pedagogen - BE 015 16:00 - 18:00