Hoppa till huvudinnehåll

Avstämning

Den partsgemensamma avstämningen kring löneprocessen utgör en nödvändig del av förberedelserna inför nästkommande lönerevisionen. Det är i detta sammanhang essentiellt att stämma av kring de lokala erfarenheterna från både medarbetare och chefer. Detta betonas i avtalet. (RALS-T 2010: 8 §).


Saco-S ser det som nödvändigt att ytterligare understryka betydelsen av avstämning och uppföljning och att denna del av processen inkluderar båda parternas uppfattningar. Det tål att ännu en gång betona att det ligger ett gemensamt ansvar i kvalitetsutvecklingen av lönerevisionsarbetet. Detta kan endast åstadkommas genom ett konstruktivt och transparent samtal där tidigare års löneprocess utvärderas utifrån ett verksamhetsnära perspektiv där såväl medarbetarnas som chefernas erfarenheter lyfts fram.

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela artikeln