Hoppa till huvudinnehåll

Inledning

Lönesättning är en viktig del i styrningen och ledningen av verksamheten vid Göteborgs universitet. Det är ett partsgemensamt ansvar att verka för en välfungerande lönesättningsprocess.


För Saco-S vid GU är det grundläggande att lönesättningen för våra medlemmar fungerar på ett trovärdigt och legitimt vis. Det förutsätter att löneprocessen sköts på ett korrekt och professionellt sätt så som det formuleras i det centrala avtalet: ”En avgörande förutsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. Lönesättningen är ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet ” (RALS-T: 5 §).


Saco-S vill med denna lönepolicy tydliggöra vår syn på lönefrågor och därmed bidra till att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av löneprocessen vid Göteborgs universitet.

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela sidan