Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S och SULF

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos statligt anställda akademiker och SULF organiserar bland annat universitetsanställda lärare och forskare.

 

Saco-S
Fackliga frågor om löner och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som är medlem. Saco-S består av över 86 000 medlemmar och är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Är du Saco-medlem och anställd vid Göteborgs universitet tillhör du per automatik Saco-S. Det är vi på Saco-S-rådet som representerar dig på din arbetsplats.

Mer information om Saco-S hittar du via länken här.

 

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
SULF är det förbundet inom Saco som organiserar mest medlemmar på universitet och högskolor i Sverige. SULF är därför kontaktförbundet för Göteborgs universitet.

Mer information om SULF hittar du via länken här.

Publicerad: 2015-05-05

Senast uppdaterad: 2015-05-05

Dela sidan