Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsområden

Saco-S har slutligen identifierat ytterligare några områden där det finns utrymme och potential för utveckling och förbättring i löneprocessen.


- Parterna behöver gemensamt verka för ett bättre förtroende för modellen lönesättande samtal.

- Bättre förtroende kan åstadkommas genom tydligare koppling till prestation, med hänsyn tagen till distinkta lönekriterier samt en klar och transparent bedömning och motivering.

- Årshjulet behöver respekteras och ett sistadatum sättas så att processen inte hamnar i en konstant eftersläpning.

- Vi behöver tydliggöra skillnad mellan RALS-påslag och löneinplacering grundad i osakliga löneskillnader.

- Dialogen mellan parterna behöver förbättras i form av ordentliga verksamhetsnära utvärderingar, utbyte av erfarenheter samt tydligare planer och strategier.

- Saco-S vill se mer av lönesättning som motivationsskapande och mindre som ren fördelning och nollsummespel.

- Saco-S vill se en på förhand bestämd sista tidpunkt för när de förstärkta samtalen ska vara färdiga. Detta för att undvika en alltför långdragen lönerevisionsprocess.

- Saco-S vill att det genomförs en grundläggande utvärdering av modellen lönesättande samtal vid Göteborgs universitet.

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela artikeln